Бюджетни рестрикции в Метрополитън опера

Бюджетни рестрикции в Метрополитън опера

Въпреки някои твърдения

Въпреки някои твърдения, че финансовата криза в САЩ затихва, за първи път Метрополитън опера, Ню Йорк дава индикации, че се налагат бюджетни рестрикции. Промените ще засегнат най-вече певците, танцьорите и сценичните работници, като се очаква да бъдат намалени техните заплати. В писмо до съюза, обединяващ хористи, балетисти и творчески екипи, генералният мениджър на операта Питър Гелб обяснява, че ако предложените промени в работата бяха приложени през сезон 2012-2013г., те щяха да доведат до икономии в размер на 16,4% или 6,3 млн. долара от общо 38,4 млн.долара, предназначени за плащане на компенсации и обезщетения на членовете на съюза през този период.
Писмото бе изготвено в отговор на искане за информация от страна на Американската гилдия на музикалните артисти. През изминалата седмица те заявиха, че според предварителните анализи се очакват да бъдат загубени от 22 до 39 процента от техните компенсации, ако бъдат реализирани планираните промени. Лидерът на организацията Алън Гордън написа писмо по електронната поща до Питър Гелб, в което нарече разчетът на операта „явно непълен”. В отговора на Гелб обаче не се посочват изчисленията на Метрополитън за това какви средства ще бъдат спестени в бъдеще.
Ръководството на Мет се стреми да извоюва отстъпки и от синдикалните организации на оркестрантите и на сценичните работници. Говорител от Съюза на оркестрантите заяви, че все още не е получил оценка за спестените средства, а председателят на Съюза на сценичните работници Джеймс Клафей-младши отказа да посочи дали разполага с подобна информация.