Повече публика за оркестрите във Великобритания

Повече публика за оркестрите във Великобритания

В сравнение с 2010г.

Броят на хората във Великобритания, които предпочитат да слушат оркестри се е увеличил в последно време. В сравнение с 2010г., днес около 16% повече слушатели харесват и посещават такъв тип концерти, по данни на Асоциацията на британските оркестри. Това е забележително, защото безусловно окуражава усилията на многобройните професионални музиканти и тяхното изкуство. Положителните статистически резултати обаче, имат и обратна страна – въпреки увеличената посещаемост, доходите на британските оркестри намаляват. За същия период от време /от 2010г. до сега/ спада на приходите в оркестрите е изчислен на 11%, което се обяснява с по-ниските цени на билетите във времена на финансови ограничения. Лондонското радио за класическа музика Classic FM оповести новите данни на Асоциацията на британските оркестри и допълни, че дори и броя на записите, реализирани от британските оркестри също е увеличен. Това се отнася до записи на филмова музика, телевизионни продукции и др., които са удвоени, в сравнение с 2010г. Classic FM дава гласност и на друга част от проучването – публичното финансиране за различните оркестрови състави е понижено с 14%, заради продължителния натиск върху бюджетното финансиране в сферата на изкуствата като цяло. Но, за сметка на това, даренията и спонсорството бележат по-голям ръст – в размер на 30%. И накрая, в доклада на асоциацията е отбелязана една положителна тенденция – към днешна дата британските оркестри достигат до много по-голям брой младежи: „над 660 000 деца, млади хора и други в образователната общност“. Някои от тези данни могат да бъдат съотнесени и към други страни в Европа, където се наблюдават подобни тенденции. За съжаление обаче, в България такава статистика все още няма, а за интереса на публиката към оркестровата музика у нас, можем да съдим единствено по все по-пълните концертни зали, което действително се случва в последните години.