1 снимки

30 януари 2017г., зала „България“, 19:30ч.

ГИЛ ШАХАМ, цигулка (САЩ)

„ВЕЛИКИТЕ ЦИГУЛАРИ НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ“

Солист: ГИЛ ШАХАМ, цигулка (САЩ)

Оркестър на Класик ФМ радио

Диригент: МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ

Програма: Л. В. Бетовен: Концерт за цигулка, Симфония №6 „Пасторална“