Ако учиш музика, по-висок бал!

Ако учиш музика, по-висок бал!

За всички настоящи и бъдещи студенти

Едва ли има по-добра новина за настоящите, а и за бъдещите студенти- музиканти в навечерието на 8 декември. Оказва се, че те със сигурност се представят по-добре на изпити и могат да се похвалят с относително по-високи оценки спрямо връстниците си, които не са изучавали музика. Въпреки че не дава еднозначен отговор, ново изследване от Германия представя доказателства, че подобряването на академичния успех наистина е резултат от обучението по музика. „Дори и след отчитане на намесата на родителите във възпитанието на децата и младежите, най-силен положителен ефект върху познавателните способности оказва изучаването на музикален инструмент. Това подобрява качества като откритостта и амбицията”, считат Адриан Хиле и Юрген Шуп от Немския институт за икономически изследвания, разположен в Берлин. Двамата учени използват данни от социално-икономически панел, в който са включени данни за „интензивността и продължителността на музикалните дейности” от страна на младите хора, както и подробна информация за техните академични постижения и за семейната среда. Хиле и Шуп определят младежите като „музикално активни” , ако са свирели на инструмент от 8 до 17 –годишна възраст и са вземали уроци по музика извън училище. Учените установили с изненада, че младите музиканти постигат напредъка си, разчитайки повече на „вербалните, отколкото на математическите си познания” .
Младите музиканти са били с 15 процента повече спрямо не-музикантите, които са планирали да продължат обучението си в университет след гимназиалното си образование. „Подрастващите с нисък или среден социо-икономически статус, които са изучавали музика, са по-оптимистично настроени за бъдещите си шансове за успех”, коментират немските учени. Те са установили, че ако останалите извънкласни дейности са свързани по-сходен начин с интелектуалното и емоционално развитие на младежите, то музиката оказва далеч по-силно въздействие. „Тя подобрява познавателните способности два пъти повече спрямо спорта, театъра или танците”, считат изследователите. Те не изключват възможността по-емоционалните деца да бъдат по-отворени към музиката. Причините за тази положителна динамика са разнопосочни. Музикалното образование внушава самодисциплина, показва на децата как да поставят и постигат целите си, развива познавателните им умения, които могат да се прехвърлят и в други области на живота.
Неотдавна тези резултати от Германия бяха потвърдени и от експеримент в Канада, проведен от екип на Леонид Перловски от Харвардския университет сред 180 ученици от средните училища в провинция Квебек. Докладът от изследването показал, че „учениците, които са избрали музикален курс в своята учебна програма, имат по-висок среден успех спрямо връстниците им, които не са го направили”.
Защо учебните заведения обаче продължават да намаляват часовете по музика? Защо не се обръща внимание на тези изследвания? Коментарите оставяме на вас