„ЕВРОСТАНДАРТ” изгражда „образователен парк”

„ЕВРОСТАНДАРТ” изгражда „образователен парк”

От 13.08.2013 г.до 13.08.2014 г.

ЧАСТНО ПРОФЕСИОНАЛНО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ „ЕВРОСТАНДАРТ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „Работодатели от рекламния и полиграфския бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн”.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е изграждане на „образователен парк” - учебна работилница в професионалното училище "Евростандарт" за провеждане на конкретно практическо обучение по част от професиите "Компютърен график" и "Графичен дизайнер". Обучението в образователния парк се провежда, съобразно учебна програма изготвена от преподаватели от Нов Български университет, съвместно работодателя-партньор „Алианс принт”. Обучението ще е с продължителност 100 учебни часа. Ще се обучават 120 ученика общо от ЧПБУ „Евростандарт” и от Националната гимназия по полиграфия и фотография.. Обучението по специалностите "Компютърна графика" и "Графичен дизайн" ще е компютърно базирано с дизайнерско оформление на модулите с графики, картини и скици, за по-ефективно усвояване на материала от учениците.

Партньори в изпълнението на проекта: Печатница Алианс Принт и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография
•“Алианс Принт” е една от големите и бързоразвиващи се печатници в България - лидер в печата на вестници и списания. Специфичните ресурси на фирмата, иновативните технологии, машини и уменията на служителите във фирмата, допринасят за формиране на учениците на нови практически умения.
•Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография разполага с изключително богат професионален опит, от страна на учителите в областта на компютърната графика и графичният дизайн, като прилага активно обучение в сферата на графичния дизайн, компютърната графика и анимация.

Време на изпълнение на проекта: 13.08.2013 г. – 13.08.2014 г.