Уроците по музика помагат на мозъка

Уроците по музика помагат на мозъка

Откритието е американско

Ако сте си задавали въпроса дали има достатъчно доказателства за ползата от уроците по музика, то откритието на Северозападния университет в Еванстън, Чикаго, САЩ, може да ви изненада. Според изследванията, уроците по музика помагат на мозъчната дейност. Учените се опитват да разкрият след колко време това обучение ще даде положителен ефект. „ В началото на музикалното обучение изследвахме взаимодействието на звуците с мозъчната активност”, коментира Нина Краус от Северозападния университет. Тя и колегите й публикуваха резултатите в специализираното издание ”Journal of Neuroscience”, според които изучаването на музиката изостря невронната преработка на думите, която се появява в по-напреднала възраст. Екипът на Краус изследва „невронно кодиране на бързо променящи се звуци” с акцент върху това колко бързо мозъкът може да обработи прехода от съгласна към гласна. Те отбелязват, че намаляването на тази способност се отразява на по-възрастни хора, които изпитат затруднения в разбирането на речта, като причината е шумната среда, в която живеят. Експериментът е проведен сред 44 души на възраст от 55 до 76 години, които са равностойни по коефициент на интелигентност, образование и тренировъчни навици. Само 15 от тях били без музикално образование, 13 са учили музика от една до три години, а останалите са взимали уроци от 4 до 14 години. Никой от тях не продължава образованието си в зряла възраст. Изследователите измервали скоростта на мозъците с помощта на електроди, разположени върху главите на хората, като ги провокирали с произнасяне на срички от думи в тиха и в шумна среда. В проучването, публикувано наскоро, хората с музикално образование от 4 до 14 години, разполагат с по-добри резултати независимо от средата. „Те са способни да обработват по-бързо и по –ефективно подадените им срички”, коментират учените. Оказва се, че музикалното образование е от полза за междуличностното общуване. Американските изследователи се надяват, че резултатите ще допринесат за „реинтегрирането на образованието по изкуствата в учебните заведения”. Според тях, „образованието по музика подготвя успешно младите хора за бъдещото взаимодействие със звуковата среда, независимо дали тя е концертната зала или на улицата”. Музикалното обучение помага за развиването на мозъчната активност по траен и позитивен начин.