Оркестърът и Хорът на Класик ФМ радио откриха сезона с вълнуващ концерт

Оркестърът и Хорът на Класик ФМ радио откриха сезона с вълнуващ концерт

Концерта в снимки

Концерта в снимки