7 април 2011, четвъртък, зала Национално музикално училище

7 април 2011, четвъртък, зала Национално музикално училище

“XXI-ви ВЕК”

Концерт на
СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР „ВАСИЛ АРНАУДОВ”,
посветен на 45-годишнината от основаването на хора
Диригент: Проф. Теодора ПАВЛОВИЧ
Г. Арнаудов, М. Луканов, Е. Раутаваара, М. Макароф и др.