„Концертмайсторите” влизат в програма „Култура”

„Концертмайсторите” влизат в програма „Култура”

Програмата стимулира класиката

Тази седмица заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов оповести резултатите от сесията на Столична програма „Култура” през 2013 г. В събитието, което се състоя в Американския център на Столична билиотека, участваха представители на организации, чиито проекти са предложени за финансиране от програмата. Цикълът „Концертмайсторите”, организиран от Кантус Фирмус, получи заслужена подкрепа от страна на Столична програма „Култура”. Музикалната поредица е добре позната на ценителите на класическата музика и тази година бе открита с юбилейния концерт на диригента проф. Емил Янев, проведен на 10 април в зала „България”. Цикълът „Концертмайсторите” бе представен официално пред присъстващите представители на организации в сферата на културата и медиите от изпълнителния директор на „Кантус Фирмус”АД Васил Димитров. Той представи акцентите от тазгодишния цикъл и подчерта важността за финансирането на културни проекти от страна на столичната програма във времето, когато бизнесът не предоставя средства за култура. В интервю за „Сутрешно кафе с Геми” д-р Тодор Чобанов открои цикъла „Концертмайсторите”, като отбеляза неговата значимост за културния живот на столицата. Той изрази удовлетворението си от подкрепата, която световноизвестния пианист Ричард Клайдерман оказва във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. Чуйте какво още сподели пред Георги Митов-Геми заместник-кметът д-р Тодор Чобанов в звуковия файл под снимката. Вече седем години Столична програма „Култура” подкрепя създаването и достъпа до разнообразни културни практики на територията на София, като съфинансира проекти на конкурсен принцип. Програмата стимулира изграждането на устойчив образ на София като иновативен и творчески град на възможностите, акцентирайки върху културното наследство и активното участие на гражданите в съвременния културен живот, насърчавайки новаторството в изкуството и възможностите за изява на творци в страната и чужбина. През 2013 г. Столична програма „Култура” работи в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. със следните приоритети в съдържателния обхват на Програмата: достъп до култура, култура и човешки капитал, културното наследство на променящия се град, град на творческата икономика, равнопоставено участие в глобалните културни процеси. През 2013 г. по 9-те Направления на Столична програма „Култура” са постъпили общо 600 проектни предложения. От тях за финансиране са предложени 148. По Столична програма „Култура” – 2013 г. с проектни предложения са кандидатствали 270 НПО, 218 Търговски дружества, 41 Народни читалища, 26 Държавни организации, 21 физически лица, 20 Общински организации, 4 Църковни настоятелства. От тях, предложени за финансиране са 71 проектни предложения на НПО, 46 проектни предложения на Търговски дружества, 6 проектни предложения на Народни читалища, 9 проектни предложения на Държавни организации, 9 проектни предложения на физически лица, 6 проектни предложения на Общински организации, 1 проектно предложение на Църковно настоятелство. Във връзка с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г. и поради големия интерес към Столична програма „Култура”, през тази година ще бъде обявена и тематична втора сесия на Програмата – „Сподели София”.