Ремонтират Avery Fisher Hall

Ремонтират Avery Fisher Hall

Линкълн център и Нюйоркската филхармония планират радикално

Линкълн център и Нюйоркската филхармония планират радикално обновяване на Ейвъри Фишер Хол /Avery Fisher Hall/. За целта оркестърът трябва да премести провеждането на своите концерти за около 2 сезона, с което ще се наложи промяна на навиците за посещение на концертната зала. В момента започна ново събиране на архитектурни проекти за обновяването, както и екип, който да го извърши. Предишният конкурс бе спечелен от британеца Макс Абрамовиц, чийто проект бе одобрен през 2005г. Стойността на проекта възлизаше на 300 хил. долара, като сумата се оказа непосилна за Нюйоркската филхармония поради намалелия брой на гостите в залата. Ръководството на оркестъра трябва да реши няколко важни задачи, сред които точния бюджет за новия дизайн, начина на разпределение на средствата между Нюйоркската филхармония и Линкълн център, както и новото място, където оркестърът ще изнася концертите си. Друг проблем е и името на Ейвъри Фишер, което носи сградата от 1973г. насам, тъй като големите дарители могат да претендират за това. Един от тях е петролният магнат и мултимилионер Кох, който е задели 100 милиона долара за Нюйоркския държавен театър, където играе Ню Йорк Сити Балет. Междувременно Линкълн център удължи договора си с Нюйоркската филхармония. Нейното седалище ще остане там и през следващите две години, след като през юни 2011г. изтече срока на контракта. Имайки предвид тези забавяния, американски журналисти и критици твърдят, че новите ремонтни дейности в Ейвъри Фишер Хол няма да започнат преди 2017г.