"Аудиториум" с Румен Спасов - всеки последен четвъртък от месеца между 17 и 18ч.

Продукция на университетското радио "Алма Матер"

В авторското радиопредаване „Аудиториум“ на репортера Румен Спасов звучат гласовете на университетски хора. Предаването е посветено на полилогизма в предметността на висшите училища и на академиите по изкуствата в столицата и в страната ни, историята и съвременното състояние на университетите и на висшето образование в Европа и по света.

Румен Бориславов Спасов е роден на 23 юни 1960 г. в Панагюрище, където са първите му 9 години, след което завършва 76.ОУ и 32.ЕСПУ в София. С много добър успех продължава и завършва българска филология (ФСлФ) и културология (ФФ) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на няколко книги – стихове и фрагменти, есеистика и преводи, както и на песни, които изпълнява с китара и които са подредени в три авторски албума.

Член-основател е на Университетския състав за старинна музика „Свети Климент Охридски“ http://hor.art.bg , редактира Изданието за университетска култура „Аудиториум“ http://auditorium.art.bg . Носител е на Награда на Ректора за журналистика (1988 г.) Един от начинателите на връзките с обществеността в Ректората на Софийския университет след промените, както и на университетския информационен бюлетин, главен редактор на който бе Деканът на тогавашния Факултет по журналистика. Заедно с преподаватели от разни факултети е начинател на университетски сдружения в „златното време на интелигенцията“, в десетилетието от 1986 до 1996 година. Изявен художествен критик и журналист е, включително в Националния седмичник за образование и наука „Аз Буки“ (2004 – 2010) и в Радио „Алма Матер“ (от 2010 и сега).

Днес конкретните репортерски усилия на Румен Спасов са най-вече  в предаването за театър „Без маски“ и в „Книги завинаги“ . От началото на 2021 година е водещ на „Аудиториум“.

Ключови думи: